Zaļās Salas Karaliste/Konstitūcija

600


Konstitūcija (latīņu valodā constituere- 'iedibināt, izveidot') reglamentē cilvēka, sabiedrības, valsts dzīves tiesiskos principus. Konstitūcija (Latvijā - Satversme) nosaka valsts iekārtu (ieskaitot likumdošanas, izpildvaras un tiesu varas institūcijas), svarīgākās pilsoņu tiesības, vēlēšanu un referendumu sistēmu utt. Formāli konstitūcija ir valsts pamatlikums ar augstāko juridisko spēku. Konstitūcija ir tiesību normas, kas reglamentē valsts dzīves principus.

Šeit tiek izvietots pirmais Konstitūcijas (Virslikuma) nepabeigtais variants - pilsoņi, sūtiet savus ieteikumusun pepildinajumus TE

Zaļās Salas Karaliste tauta savā brīvā apspriedē ir nolēmusi sev šādu valsts Konstitūciju (Zaļās Salas Karaliste piedāvāju to saukt par "VIRSLIKUMU"):

1. nodaļa

Vispārējie noteikumi

1. Zaļās Salas Karaliste ir neatkarīga gandrīz demokrātiskakaraliste.

2. Zaļās Salas Karalistē suverenā vara pieder Zaļās Salas Karalistes karalim Visvaldim I un tautai, ja to uzskata par vajadzīgu karalis.

3. Zaļās Salas Karalistes teritoriju starptautiskos līgumos noteiktās robežās sastāda [?? sala].

4. Valsts valoda Zaļās Salas Karalistē ir latviešu valoda. Zaļās Salas Karalistē karogs ir augšējā daļā zils, vidū div reiz mazākā platuma ziņā - melns un apakšā, tik pat plata josla kā augšā - zaļa.

Karalis Visvaldis I, 2007. gada 18. martā.


Zaļās Salas Karaliste