Tranzītpilsēta

Pilsēta, kura izmanto kontrobandas sistēmas sniegto pabalstu.